Vervoerscondities

Voor het vervoer binnen Nederland gelden de Algemene Vervoer Condities (AVC) 2002 (download), laatste versie. Voor grensoverschrijdend vervoer zijn dit de CMR-bepalingen. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Aansprakelijkheidsbeperking

Goederen zijn tijdens vervoer niet verzekerd, tenzij u dat als opdrachtgever anders heeft geregeld. Wij adviseren u daarom aan de hand van de waarde van de goederen te beoordelen of het wenselijk is om een goederentransportverzekering bij uw verzekeraar af te sluiten.

Binnen Nederland valt het transport onder de wettelijke AVC-condities, wat onder meer inhoudt dat u de vervoerder aansprakelijk kunt stellen voor maximaal €3,40 per bruto schade per verloren kilo. Voor grensoverschrijdend vervoer zijn de CMR-bepalingen van toepassing, waarbij eventuele aansprakelijkheid maximaal SDR 8,33 per schade per verloren kilo bedraagt, waarbij het factuurbedrag leidend is. De dagkoers van de SDR (Zwitserse Goud Frank) kunt u vinden (berekenen) op de website www.xe.com/ict.

Als de ontvanger voor goede ontvangst van de goederen heeft getekend, zullen wij elke aansprakelijkheidsstelling afwijzen. Juwelen, effecten, coupons, specimen, documenten, radioactieve stoffen, antiquiteiten, verzamelvoorwerpen met liefhebberwaarde, computersoftware, breekbare goederen van glas, kristal, porselein of keramiek vallen conform voornoemde beide condities altijd buiten onze aansprakelijkheid.

Verantwoordelijkheid

De verlader is verplicht de wettelijk vereiste gegevens tijdig aan de vervoerder te verschaffen. De verlader is medeverantwoordelijk voor eventuele overbelading. Daarom moet de verlader de aan de vervoerder voor overbelading opgelegde boete vergoeden, tenzij de vervoerder niet heeft voldaan aan zijn controle- en zorgplicht.

Schade of vermissing

Bij schade of vermissing handelen wij volgens de van toepassing zijnde condities. De acceptatie van onze aansprakelijkheid kan tevens dienen als uitgangspunt voor de additionele schadeloosstelling door uw verzekeraar. Eventuele vorderingen verjaren in 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending.