Plusdiensten

Om het u gemakkelijk te maken bieden wij een aantal extra plusservices bij het afleveren van uw zending:

Inhuisleveringen parken en zorginstellingen

Levering van goederen niet in het centrale magazijn, maar op patiëntniveau afleveren op diverse locaties op een park of in een gebouw.

Bloktijdzending

Wij bezorgen de levering binnen een gegarandeerde bloktijd van 2 uur vanaf 10:00 uur.  Bijvoorbeeld tussen 10:00 -12:00 uur of tussen 14:00-16:00 uur.

Spoedzending

Wij bezorgen de levering binnen een gegarandeerd tijdvenster voor 8:00, 9:30 uur of 11:00 uur. Het is ook mogelijk zendingen gegarandeerd vóór 15:00 uur of na 14:00 uur of na 16:00 uur te laten afleveren (m.u.v. Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen).

Pallet afstapelen bij aflevering

Kan uw relatie geen pallet kan behappen, bijvoorbeeld in een winkel zonder magazijn? Dan kan onze chauffeur de pallet afstapelen en de emballage gelijk mee terugnemen.

Werkpleklevering parterre

Normaal gesproken levert de chauffeur tot aan de eerste deur. De ontvanger kan wensen dat de chauffeur de zending verder brengt dan die eerste deur. Denk bijvoorbeeld aan het afleveren van reinigingsmiddelen in de werkkast van de schoonmaakdienst.

Werkpleklevering op etage

Zie werkpleklevering parterre, maar dan levert de chauffeur op een etage elders in het gebouw de zending af.

Pakbon of CMR getekend retourneren

Wilt u als verlader een pakbon of CMR getekend retour ontvangen? Geeft u dan de losse pakbon of een kopie van de CMR mee aan de chauffeur die de zending afhaalt. De geadresseerde tekent dan niet alléén voor goede ontvangst maar ook nog voor uw pakbon of kopie CMR. Deze  ontvangt u vervolgens terug.

Insealen bij het afhalen

Tijdens het vervoer mag er op een pallet geen collo los liggen. Dit kunt u oplossen door uw nog deels gevulde winkeldisplay door ons retour te laten halen. De afhalende chauffeur sealt dan de display, zodat de zending bij elkaar blijft.

Persoonlijk overhandigen

Als u er zeker van wilt zijn dat de geadresseerde uw zending persoonlijk in ontvangst neemt en zelf voor goede ontvangst tekent.

Afleveren zonder handtekening

Als u dit met de geadresseerde overeenkomt dan mag de chauffeur de zending achterlaten zonder dat ervoor getekend wordt. Als de geadresseerde niet thuis is, kunt u in de TransmIT afleverinfo-regel aangeven waar de chauffeur de zending kan neerzetten, bijvoorbeeld 'in het tuinhuis' of 'onder de carport naast het haardhout'.

Vooraanmelden

Indien de geadresseerde wenst dat de zending door ons vóór aflevering telefonisch wordt aangemeld.

Afhalen zelfde dag

Standaard is afhalen bij derden gebaseerd op het A-B-C- principe. Dag A opgeven, dag B afhalen bij uw relatie en dag C bij uw vestiging afleveren. Wilt u dat wij op dag A ophalen en dag B afleveren, dan is dit als extra service mogelijk. Geef dit vóór 12:00 uur per e-mail door aan onze planning.

Retour

Afhalen van stukgoed en pallets van elke plaats binnen de Benelux en bezorgen bij uzelf of op een ander adres.

Retourlogistiek

Wij halen en sorteren de goederen en brengen ze ter vervanging terug naar de fabrikant. Van elektronische apparatuur en emballage tot complete retourstromen.

Leeftijdscheck Alcoholwet

TransMission moet bij aflevering de leeftijd van de ontvanger verifiëren. Alcoholhoudende drank mag alleen overdragen worden aan personen van wie is vastgesteld dat zij 18 jaar of ouder zijn.