Duurzaam

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Van den Haak TransMission staat midden in de maatschappij. Zonder transport staat tenslotte alles stil. Wij leveren dan ook graag een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Op diverse manieren geven we hier invulling aan binnen ons bedrijf.

Hightech warehouse

In januari 2014 is ons nieuwe warehouse in gebruik genomen. Dit is uitgerust met de modernste voorzieningen om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken:

  • solatubes in het dak zorgen voor een maximale daglichtopbrengst
  • bewegingsmelders regelen de verlichting per zone

Zonnepanelen

Sinds 2012 liggen er al zonnepanelen op ons dak. Deze leveren 50% van de benodigde energie

Bewust met afval

Dagelijks blijft er veel overtollig en/of onbruikbaar verpakkingsmateriaal over. Dit gaat van plastic tot karton tot hout. Dit afvalmateriaal wordt gescheiden op afzonderlijke plaatsen binnen onze vestiging. Bruikbaar afval wordt hergebruikt, zoals bv het hout van kapotte pallets worden gebruikt om nieuwe pallets te maken.

Wat doen we verder nog? We zijn deelnemer aan het energieconvenant cluster Geldermalsen – Neerijnen.  En voor de milieubewuste bezoeker hebben we op het parkeerterrein twee laadpunten voor elektrische auto's geïnstalleerd.

Zuinig wagenpark

Vrachtwagens verbruiken veel brandstof, dat is algemeen bekend. Om het verbruik van ons wagenpark te verminderen, hebben wij alle vrachtwagens voorzien van een boardcomputer met rijstijlassistent. Deze helpt de chauffeur om zo zuinig mogelijk te rijden. Daarnaast worden de chauffeurs regelmatig getraind om defensief te rijden.

Schoon wagenpark

Jaarlijks investeren wij in ons wagenpark. Wij investeren altijd in de schoonste en efficiëntste motoren. Op dit moment is 100% van ons wagenpark uitgerust met Euro 6 motoren en hebben we 5 LNG trekkers.

Participatiemogelijkheden en onderwijs

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan alleen milieumaatregelen nemen. Daarom werken we bijvoorbeeld samen met Werkzaak Rivierenland, een regionale instelling voor werk en participatie. Dagelijks zijn er één of twee chauffeurs van Werkzaak Rivierenland voor ons werkzaam. Ook worden er incidenteel medewerkers in ons warehouse ingezet.

Daarnaast leveren we als erkend leerbedrijf een actieve bijdrage aan het praktijkonderwijs. Standaard zijn er in ons bedrijf vier leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) actief.