Duurzaam

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Van den Haak TransMission staat midden in de maatschappij. Zonder transport staat tenslotte alles stil. Wij leveren dan ook graag een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Op diverse manieren geven we hier invulling aan binnen ons bedrijf.

Gebouwen

Wij investeren in duurzame huisvesting. De laatste uitbreiding is uitgevoerd zonder gasaansluiting. Onze daken zijn voorzien van lichtkoepels en Solatubes die zorgen voor maximale daglichtopbrengst.

De verlichting van ons gehele terrein (56.000 m2) en pand (ruim 14.000 m2) wordt gedaan middels ledverlichting  in combinatie met dimfunctie en bewegingssensoren.

Zonnepanelen

Sinds 2012 maken wij al gebruik van zonnepanelen die zorgen voor een groot deel van ons energiegebruik. In 2023 worden er zonnepanelen gelegd op de rest van het dak.

Met deze uitbreiding zal de opgewekte energie met zonnepanelen maar liefst acht keer zo groot worden.

Bewust met afval

Dagelijks blijft er veel overtollig en/of onbruikbaar verpakkingsmateriaal over. Dit gaat van plastic tot karton tot hout. Dit afvalmateriaal wordt gescheiden op afzonderlijke plaatsen binnen onze vestiging. Bruikbaar afval wordt hergebruikt, zoals bv het hout van kapotte pallets worden gebruikt om nieuwe pallets te maken.

Wat doen we verder nog? We zijn deelnemer aan het energieconvenant cluster Geldermalsen – Neerijnen.  En voor de milieubewuste bezoeker hebben we op het parkeerterrein twaalf laadpunten voor elektrische auto's geïnstalleerd.

Zuinig wagenpark

Vrachtwagens verbruiken veel brandstof, dat is algemeen bekend. Om het verbruik van ons wagenpark te verminderen, hebben wij alle vrachtwagens voorzien van een boardcomputer met rijstijl assistent. Deze helpt de chauffeur om zo zuinig mogelijk te rijden. Daarnaast worden de chauffeurs regelmatig getraind om defensief te rijden.

Schoon wagenpark

Jaarlijks investeren wij in ons wagenpark. Wij investeren altijd in de schoonste en efficiëntste motoren. Op dit moment is 100% van ons wagenpark uitgerust met Euro 6 motoren en hebben we 5 LNG trekkers.

Medio 2023 gaan wij een electrische vrachtwagen testen in zowel onze dag- als nachtdistributie activiteiten.

In combinatie met de investering in zonnepanelen wordt de inzet van electrische vrachtwagens en bestelbussen vanaf 2024 realiseerbaar.

Participatiemogelijkheden en onderwijs

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan alleen milieumaatregelen nemen. Daarom werken we bijvoorbeeld samen met Werkzaak Rivierenland, een regionale instelling voor werk en participatie. Dagelijks is er één chauffeur van Werkzaak Rivierenland voor ons werkzaam.

Daarnaast leveren we als erkend leerbedrijf een actieve bijdrage aan het praktijkonderwijs. Standaard zijn er in ons bedrijf vier leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) actief.