Zorg

Uw logistiek is onze zorg

De zorg is een belangrijke sector waarin men specifieke eisen stelt aan de logistiek. Zowel qua tijdsplanning, afleverlocatie(s) als service.  Onze chauffeurs voeren hun opdracht doelgericht en efficiënt uit. Ze weten waar ze moeten zijn en leveren de goederen correct en op tijd af.

Zorglogistiek

Logistieke dienstverlening in de zorg is anders dan in andere sectoren: er wordt gewerkt met mensgebonden producten en vaak wordt een beroep op vrijwilligers gedaan. Levering op de juiste plaats en het juiste moment wanneer de vaste medewerkers aanwezig zijn is daarom extra belangrijk.

GDP-richtlijnen

Voor diverse opdrachtgevers bevoorraden wij zorgcentra, ziekenhuizen en particulieren. Deze zendingen worden altijd uitgevoerd volgens de GDP-richtlijnen:

  • Bedrijventerrein en gebouwen dienen goed onderhouden en voldoende schoon te zijn
  • Maatregelen dienen aanwezig te zijn tegen binnendringen van ongeautoriseerde personen.
  • Voldoende en geschikte (nuts)voorzieningen zijn aanwezig (water, verlichting, lucht).
  • Transport vindt plaats onder geschikte omstandigheden en juiste condities.
  • Materieel is goed onderhouden en schoon.
  •  Specifieke eisen mbt transportcondities zijn aangegeven op de labels en begeleidende documenten.
  • Gebruikte verpakkingen bieden voldoende bescherming.
  • Ongewenste toegang tijdens transport wordt voorkomen. Er is voldoende aandacht voor beveiliging.
  • Levering binnen 24 uur.