Import / export

Douaneformaliteiten: Documenten bij export

Buiten de Benelux bieden wij u aansluiting op alle landen binnen de EU en andere Europese landen. Voor zowel pakketten en palletzendingen. Zowel export als import. De verlader is steeds zelf verantwoordelijk voor de voldoening van douaneformaliteiten bij uitvoer van handels-goederen naar bestemmingen buiten de Europese Unie.

Bestemmingen binnen de EU

Voor lidstaten van de EU geldt een vrijstelling van douaneaangifte. Hiervoor zijn dan ook geen douanedocumenten vereist. Meer informatie vindt u op de website van de Europese Unie.

Export buiten de EU

Voor uitvoer van alle handelsgoederen naar een bestemming buiten de Europese Unie (alsmede de niet fiscale gebieden van de EU en/of de gebieden buiten de Douane Unie) gelden de volgende regels:

  • Voor pakketten en stukgoederen t/m 30 kg is een CN 22 douaneverklaring vereist indien de inhoudswaarde van de zending niet meer bedraagt dan €425,-.
  • Indien de waarde hoger is dan dient een volledig ingevulde z.g. uitgebreide douaneverklaring CN 23 in 3-voud te worden opgesteld en (bij CN 22) bijgevoegd om de vrijstelling van de BTW wegens uitvoer te kunnen bewijzen. Deze drie exemplaren zijn respectievelijk bestemd voor de douane in eigen land, douane in het land van bestemming en een exemplaar voor de verlader zelf.
  • Wanneer de waarde meer dan €1.100,- bedraagt, dan dienen ook nog vier exemplaren van de handels- of pro forma factuur te worden toegevoegd alsmede een ingevuld z.g. Enig Document voor het doen van uitvoeraangifte. De bedoelde factuur dient te bevatten: NAW gegevens van de verlader en ontvanger, BTW nummer, land van oorsprong, land van bestemming, douanetariefnummer van de goederen (zie www.douane.nl), gewicht, aantal colli, inhoud, munteenheid, reden: verkoop, cadeau, reparatie o.i.d. Verder dient de prijs zonder BTW vermeld te worden alsmede de reden van vrijstelling van BTW en of de verlader dan wel de ontvanger de vracht betaalt.
  • Voor zendingen met een totaal gewicht groter dan 30 kg geldt in principe hetzelfde echter een CN 22 wordt niet gebruikt, enkel het CN 23 document.

Kosten voor documenten en uitklaring

De afzender dient zelf zorg te dragen voor de opmaak van de benodigde uitvoerdocumenten en de eventueel benodigde aangifte bij de douane (uitklaring). Ontbrekende of onvolledige benodigde documenten vertragen uw zending. Het geeft extra werk, extra kosten, onrust en ergernis voor alle betrokken partijen.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele extra kosten door te belasten die bij de douaneafhandeling kunnen ontstaan. Hieronder vindt u een overzicht van de betreffende tarieven:

T-document € 36,75 per document
Inklaring (import) € 50,00 per zending
Uitklaring (export) € 47,50 per zending

 

Voor een verklaring van de meest gebruikte termen in het internationale handelsverkeer kijkt u bij Incoterms.

Lees meer over Incoterms

Wij benadrukken dat de op deze pagina vermelde – onvolledige– informatie bedoeld is om onze verladers een handvat te bieden om de benodigde export- en douaneformaliteiten te kunnen regelen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst www.douane.nl en Kamer van Koophandel www.kvk.nl.