ADR

Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Onze wagens zijn volgens de ADR-normen uitgerust en de chauffeurs beschikken over een ADR-vakbekwaamheidscertificaat. De afzender van ADR-goederen is verantwoordelijk voor de vereiste verpakking met UN-kenmerk, de etikettering en de vervoersdocumenten waaronder een opgemaakte vrachtbrief, afzenderverklaring en gevarenkaart.

Let op: het volgende sluiten wij uit en vervoeren wij niet:

 • Stoffen van de klassen 1 en 7;
 • Stoffen die vermeld staan in ADR 1.10.3.1 (lijst van goederen met een hoog gevarenpotentieel);
 • Stoffen waarbij het bijkomend gevaar explosief is, deze mogen niet samen geladen worden met andere ADR stoffen;
 • Tankvervoer;
 • Los gestort.

Klassen die wij niet vervoeren:

 • Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • Oxiderende stoffen en organische peroxiden
 • Infectueuze stoffen
 • Radioactieve stoffen
 • Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het Vervoerinformatiecentrum van de dienst Inspectie Verkeer & Waterstaat.