ADR zendingen versturen via Van den Haak TransMission

Het ADR is het Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De afzender van het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft een aantal verplichtingen. Hij moet de te vervoeren stof indelen, op de juiste wijze verpakken en etiketteren. En hij moet de vervoerder voorzien van de benodigde informatie over de lading, onder meer door het vervoersdocument op te maken en aan de vervoerder te verstrekken.

Voor elke gevaarlijke stof moet in onderstaande volgorde de ADR-stofomschrijving worden gegeven:

  • UN-nummer, voorafgegaan door de letters ‘UN’;
  • ADR-transportnaam, aangevuld met de technische benaming. I.g.v. N.E.G. de scheikundige benaming;
  • nummer van het gevaarsetiket;
  • nummer van het bijkomend gevaarsetiket tussen haakjes (indien van toepassing);
  • verpakkingsgroep (indien van toepassing);
  • tunnelcode tussen haakjes (tenzij bekend is dat niet door een tunnel wordt gereden);

Bv. UN1993 brandbare vloeistof, n.e.g. (Isopropylglycol), 3, III (D/E)

Via de online boekingsportal voegt u alle ADR gegevens toe aan uw zending. Deze gegevens komen vervolgens op een extra verzendlabel en de verzendlijst te staan. Zie printscreens

Zorg vervolgens dat u een geldig vervoersdocument toevoegt met daarop de volledige ADR gegevens.

Transmission vervoert alleen ADR goederen binnen de Benelux.

Meer weten over de mogelijkheden, stuur een emailbericht naar verkoop@vdhaak.nl of bel naar 0345 585465/466 ( Ernst Jan Smit / Otto de Jong ).