Maatregelen tegen het Corona-virus

Het Corona-virus raakt in Nederland steeds verder verspreid. Door diverse (inter-)nationale instanties is bepaald dat het een reële bedreiging voor de gezondheid vormt. 
Binnen TransMission nemen wij de adviezen en signalen serieus en volgen dan ook strikt de richtlijnen op die het RIVM uitvaardigt. Dit omdat de gezondheid van onze medewerkers en klanten bij ons op één staat en om zo besmetting tegen te gaan en verspreiding te beperken.

TransMission heeft daarom de volgende maatregelen genomen:

 • Strikte opvolging van de adviezen die het RIVM geeft
 • Aandacht van al het personeel te vragen op het gebied van hygiëne en reinheid
 • Voldoende middelen te verstrekken om de (persoonlijke) hygiëne te onderhouden
 • Opvolging van de instructies die gelden binnen het gebied van onze klanten 
 • Dagelijkse update van de te nemen maatregelen

Opvolging van de richtlijnen die de overheid van ons verreist en de maatregelen die ondernemingen en particulieren genomen hebben leiden op een aantal gebieden tot consequenties, waarvan wij u vragen om rekening mee te houden. 

Het betreft de volgende:

 • Chauffeurs vragen u niet meer om op de handterminal af tekenen, maar tekenen voor u af met een door u opgegeven naam of kenmerk. Via onze GPS is de tekenlocatie vastgelegd
 • Vanwege de diverse maatregelen die de bedrijven hebben genomen zijn laad- en lostijden langer dan gebruikelijk er kunnen dus vertragingen op treden
 • Vanwege de maatregelen vanuit de overheid zijn veel bedrijven gesloten. Wij vragen u als verlader om deze sluitingen goed en duidelijk aan ons door te geven, zodat onnodige stops worden vermeden
 • Vanwege de risico’s zijn werkplekbezorgingen niet mogelijk 
 • Indien goederen niet bezorgd kunnen worden, dan worden deze na 2-5 dagen aan u geretourneerd. Dit om opbouw van goederen op onze depots te voorkomen, maar ook om u in de gelegenheid te stellen deze goederen te herbestemmen
 • Ook onze depots hebben te maken met uitval van medewerkers die uit voorzorg thuis (moeten) blijven. Dit kan leiden tot capaciteitsproblemen in de distributie, langere wachttijden bij telefonische vragen en andere vertragingen
 • Indien mogelijk ontvangen wij uw vragen zoveel mogelijk per mail 

TransMission vertrouwt er op om op deze wijze de risico’s te beperken en teleurstellingen tot een minimum terug te dringen.

Geldermalsen 02/12/2019 Reportage Van den Haak Transport foto Raphael Drent