Nieuwe Alcoholwet

Veranderingen in bezorgen van alcoholische producten

Per 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet in de Alcoholwet veranderd. Met deze nieuwe wet gaan een paar veranderingen gepaard met betrekking tot de bezorging van alcoholische producten.

De nieuwe regels in de Alcoholwet zijn bedoeld om het gebruik van alcohol door jongeren te voorkomen en problematisch alcoholgebruik in Nederland tegen te gaan. Verkopers van alcohol op afstand, zoals via internet of telefonisch, moeten de leeftijd van de koper nagaan met een controlevraag tijdens het bestelproces. De verkoop op afstand is verschillend van de verkoop in horeca en fysieke winkels, doordat het aankoop- en het aflevermoment uiteen liggen. Daar waar een verstrekker in een winkel of horeca-inrichting op het moment van aankoop al constateert of de koper meerderjarig is, gebeurt dit bij verkoop op afstand niet. Er is op dit moment ook geen wettelijke verplichting hiertoe. Hierdoor is het voor minderjarigen laagdrempelig en eenvoudig om online alcoholhoudende drank te kopen. Daar komt bij dat degene die aflevert niet altijd weet dat hij alcohol bezorgt, omdat dit niet altijd aan de buitenkant van het pakket zichtbaar is. In het kader van het briefgeheim is het verboden om post te openen of te lezen, zonder toestemming van de rechter of degene aan wie de post gericht is.

Veranderingen

Met deze Alcoholwet gaan een paar veranderingen gepaard die voor TransMission van toepassing zijn.

TransMission moet bij aflevering de leeftijd van de ontvanger verifiëren. Alcoholhoudende drank mag alleen overdragen worden aan personen van wie is vastgesteld dat zij 18 jaar of ouder zijn.

Bestellingen van alcoholhoudende dranken kunnen alleen worden afgeleverd op het adres van de geadresseerde waarvoor de alcoholhoudende drank is bestemd of bij een bedrijfsmatig ophaalpunt.

Er wordt een geborgde werkwijze geëist waarin de verkoper van de alcoholhoudende drank beschrijft hoe ervoor wordt gezorgd dat de alcoholhoudende drank alleen wordt overgedragen aan personen die 18 jaar of ouder zijn en hoe op het moment van aflevering van de alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt geverifieerd.

Verkopers die gebruikmaken van een bezorgdienst, blijven verantwoordelijk voor de naleving van de leeftijdsgrens.

Plusdienst 

Om een geborgde werkwijze te kunnen hanteren, is gebruik van de TransMission Plusdienst (LP) vereist bij pakketten welke alcohol bevatten. Deze Plusdienst maakt inzichtelijk welke pakketten alcohol bevatten, zodat de bezorger de juiste regels kan naleven.

Samenwerking van alle partijen is in deze van belang. Er zullen strenge controles volgen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bij het niet naleven van deze Alcoholwet zullen er hoge boetes volgen aan de afzender.

Bron: Alcoholwet