Van den Haak is Code 95 – proof

Alle chauffeurs van Van den Haak Transmission hebben een Code 95 aanduiding op hun rijbewijs behaald. Zij volgen ook de vereiste nascholing hiervoor. Hiermee wordt bijgedragen aan een hogere verkeersveiligheid in Nederland.

Wat is code 95 ?

Code 95 is een Europese richtlijn voor vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs. En is in Nederland in september 2009 ingevoerd. In deze richtlijn worden eisen gesteld aan aspirant-beroepschauffeurs. Daarnaast zijn actieve beroepschauffeurs verplicht nascholing te volgen. Chauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid (voorheen chauffeursdiploma) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen. Dit is een permanente verplichting. 

Waarom is Code 95 in het leven geroepen?

Code 95 moet leiden tot een aantal verbeteringen in het maatschappelijk verkeer:

  • een grotere verkeersveiligheid in Europa;
  • het terugdringen van het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtauto’s en bussen betrokken zijn;
  • reductie van het brandstofverbruik;
  • minder CO² uitstoot, een beter leefmilieu;
  • een beter imago van de sector.