Van den Haak TransMission gaat voor groenere toekomst met uitbreiding zonnepanelen

Bij Van den Haak TransMission streven we er voortdurend naar om onze impact op het milieu te verminderen. Sinds 2012 hebben we de eerste stappen in deze richting gezet met de installatie van zonnepanelen op ons dak, waarmee we een aanzienlijk deel van ons energiegebruik dekken.

We zijn nu verheugd te kunnen aankondigen dat we deze zomer een grote stap voorwaarts zullen zetten in onze inzet voor duurzaamheid. We breiden ons zonnepaneelproject uit om het gehele dak te bedekken.

Met deze uitbreiding kunnen we de door ons opgewekte zonne-energie maar liefst acht keer vergroten. Dit betekent een enorme stap voorwaarts in onze missie om klimaatverandering tegen te gaan door onze afhankelijkheid van traditionele energiebronnen te verminderen.

Bij Van den Haak TransMission geloven we dat het cruciaal is om niet alleen te praten over duurzaamheid, maar ook om actie te ondernemen. Door deze uitbreiding zetten we onze woorden om in daden en bewegen we ons dichter naar een duurzamere toekomst.