Vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) via Van den Haak TransMission

Voor het versturen van ADR zendingen kunt u ook bij Van den Haak TransMission terecht. Wat is nu eigenlijk ADR en welke gegevens moet u aan ons doorgeven ?

Het ADR is het Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Voor elke gevaarlijke stof moet in onderstaande volgorde de ADR-stofomschrijving worden gegeven:

  • UN-nummer, voorafgegaan door de letters ‘UN’;
  • ADR-transportnaam, aangevuld met de technische benaming;
  •  nummer van het gevaarsetiket;
  • nummer van het bijkomend gevaarsetiket tussen haakjes (indien van toepassing);
  • verpakkingsgroep (indien van toepassing);
  • tunnelcode tussen haakjes (tenzij bekend is dat niet door een tunnel wordt gereden);
  • Als er geen gevaarsetiket is voorgeschreven, dan moet het nummer van de gevarenklasse zijn vermeld.


Voorbeelden van een ADR-stofomschrijving:

  • UN1993 brandbare vloeistof, n.e.g. (Isopropylglycol), 3, III (D/E)
  • UN1098 Allylalcohol, 6.1(3), I (C/D)

Bij het grensoverschrijdend vervoer moet de informatie in het vervoerdocument zijn opgesteld in de taal van het land van afzending en, als deze niet het Engels, Frans of Duits is, ook in het Engels, Frans of Duits.

De afzender van het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft een aantal verplichtingen. Hij moet de te vervoeren stof indelen, op de juiste wijze verpakken en etiketteren. En hij moet de vervoerder voorzien van de benodigde informatie over de lading, onder meer door het vervoersdocument (CMR of AVC-Vrachtbrief) op te maken en aan de vervoerder te verstrekken.

Van den Haak TransMission vervoert alleen ADR zendingen in Nederland

Via de online boekingsportal voegt u alle ADR gegevens toe aan uw zending. Deze gegevens komen vervolgens op een extra verzendlabel en de verzendlijst te staan. Zie printscreens

Zorg vervolgens dat u een geldig vervoersdocument toevoegt met daarop de volledige ADR gegevens.

Wij zorgen voor een gecertificeerde ADR chauffeur en een wagen uitgerust volgens de gestelde ADR eisen. Ook worden onze brandblussers jaarlijks gekeurd. Voor ADR zendingen met gevaren etiket berekenen wij in 2020 een toeslag.

Meer informatie?

Meer weten over de mogelijkheden, stuur een emailbericht naar verkoop@vdhaak.nl of bel naar 0345 585465/466( Ernst Jan Smit / Otto de Jong ).