Wat is het verschil tussen CMR en AVC?

In vrijwel alle landen is het verplicht om een vrachtbrief in de vrachtauto aanwezig te hebben. De meest gebruikte vrachtbrieven in het wegvervoer zijn de AVC-vrachtbrief voor binnenlands vervoer en de CMR-vrachtbrief voor internationaal vervoer.

CMR Vervoerscondities

CMR is een afkorting voor Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, wat in het Nederlands betekent: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. Dit is een internationaal verdrag dat van toepassing is op het vervoer van goederen over de weg tussen verschillende landen. Het CMR-verdrag regelt de rechten en plichten van de betrokken partijen, zoals de afzender, de vervoerder en de ontvanger.

De CMR vervoerscondities hebben betrekking op verschillende aspecten van het vervoer, zoals het bewijs van aflevering, de verplichtingen van de afzender en de ontvanger en de procedure voor het indienen van claims.

AVC Vervoerscondities

AVC is een afkorting voor Algemene Vervoerscondities, die van toepassing zijn op binnenlands wegvervoer in Nederland. Deze vervoerscondities zijn opgesteld door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en gelden voor alle soorten goederen die over de weg worden vervoerd. De AVC vervoerscondities regelen de rechten en plichten van de betrokken partijen, zoals de afzender, de vervoerder en de ontvanger.

De AVC vervoerscondities hebben betrekking op verschillende aspecten van het vervoer, zoals het bewijs van aflevering, de verplichtingen van de afzender en de ontvanger en de procedure voor het indienen van claims.

Het verschil tussen CMR en AVC vervoerscondities

Het belangrijkste verschil tussen CMR en AVC vervoerscondities is dat CMR vervoerscondities van toepassing zijn op internationaal wegvervoer tussen verschillende landen, terwijl AVC vervoerscondities alleen van toepassing zijn op binnenlands wegvervoer in Nederland. Andere verschillen liggen in de details van de regels die betrekking hebben op verschillende aspecten van het vervoer, zoals documentatie en aansprakelijkheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de vervoerscondities of de diensten van Van den Haak TransMission? Neem dan eens contact met ons op via verkoop@vdhaak.nl of bel naar 0345-585483.